5. nov 2008

5. nädala ülesanded

1. Allikakriitiline lähenemine ajaveebides jm leiduvatele tekstidele

Viitamiskursuse ajaveebi 5. nädala ülesanne: "Allikakriitilise lähenemise juures on teie ülesandeks tuua oma blogis välja mõni olukord, kus te ise olete allika õigsuse hindamisel eksinud" (Põldoja, 2008).

Ajaveebi tekste ei ole ma kasutanud oma kursuse õppetöös. Ilmselt tuleb läheneda ka viitamiskursuse tekstidele (lugemismaterjalile) kriitiliselt. Tooksin välja esmaste allikate ehk algallikate kasutamise vajaduse õpitegevuses. Ilmselt õpitulemuste kvaliteet paraneks ka õppuri suunamisel oluliste algallikate juurde. Hansu näide ei olnud allikakriitilisest lähenemisest õpitegevuses, kuid tema koostatud lugemismaterjali kasutatud allikate uurimise kaudu jõudsin nii mõnegi usaldusväärse veebiallikani, mis käsitleb esmaste allikate kasutamise ja kriitilise mõtlemisoskuse arendamise vajadust õppetöös. Näiteks veebiallikas The Teaching with Primary Sources Program , mis võimaldab õpetajatel kasutada õppetöös The Library of Congress'i digitaliseeritud esmaseid allikmaterjale. Probleemiks võib muidugi osutuda allikmaterjalidele juurdepääsu saamine.
Meie koolis käib õppuritele raamatukogu andmebaasidele juurdepääsu tagamine väljaspooli kooli arvutivõrku läbi õppeinfosüsteemi (ÕIS) keskkonna. Lõputööde koostajatel tuleb rohkem tähelepanu ja aega pühendada algallikate uurimisele ja viitamisele.

Viidatud allikad
Põldoja, H. (2008). Viies nädal: allikakriitika ja autoriõigused. Loetud Internetis 5. novembril 2008 aadressil
http://viitamiskursus.edublogs.org/2008/11/04/viies-nadal-allikakriitika-ja-autorioigused/

Kommentaare ei ole: