15. juuni 2009

e-õppija täienduskoolitused

Vaata tööalase täienduskoolituse loetelu.

3. jaan 2009

Kursuse 'personaalsed õpikeskkonnad' kokkuvõte

1. Mida uut õppisin sellel kursusel? Kas antud kursus täitis minu ootusi? Kas kursusel osalemine andis mulle midagi kasulikku (uut informatsiooni, uusi teadmisi ja oskusi, uusi tutvusi)?

Planeerisin osaleda sügissemestril 2008 E-õppe koolitusprogrammi kahel kursusel: õppevideote loomine 15.09 - 19.10.2008 ja personaalsed õpikeskkonnad 30.10 - 30.12.2008. Kuid üsna ootamatult tekkis novembri alguses võimalus hakata osalema ka rahvusvahelise koolitusprogrammi eJump2.0 kursustel. Registreerisin ennast kolmele kursusele, mis sisuliselt haakuvad kursuse personaalsed õpikeskkonnad temaatikaga. Seega, rakendasin enesejuhitava õppimise kontseptsiooni ja läbisin selle kursuse iseseisvalt: pärast jõule lugesin läbi selle kursuse osalejate reflektsioonid ja vastavalt osalejate tagasisidele koostasin hajutamata õpikeskkonda Elgg personaalsete õpikeskkondade (personal learning environments - PLE) huviliste jaoks ühise õpikeskkonna PLE & e-portfolio, et toetada rahvusvahelise koostöö jätkumist ka pärast selle kursuse lõppemist. Eesmärk on keskenduda jätkuvalt järgmistele kontseptsioonidele ja nendevahelistele seostele ja erinevustele: e-portfolio, electronic learning environments (ELE), personal versus community learning environments.

2. Millised on minu kogemused sellel kursusel? Siinkohal ei tasuks kindlasti unustada ka negatiivseid kogemusi.

Väärtustan teaduspõhiste artiklite lisalugemise loendit, millega saan vajaduse korral hiljem tutvuda

3. Mis võiks/peaks sellel kursusel olema teistmoodi (tegevused, kursuse ülesehitus, tagasiside, üldine lähenemine jne.)?

Antud kursuse õpitegevused on üsna sarnased viitamiskursuse õpitegevustega: keskendutakse õppuri loetu reflekteerimisele. Igati tuleks soovitada õppuritel mitmesugusete web2.0 koostöövahendite rakendamist (näiteks õppuri personaalse õpikeskkonna visualiseerimiseks kasutada töövahendit CmapTools, PLE kontseptsiooni reflekteerimiseks viki töövahendit).